Wat doet de 

assistent, basisarts, praktijkondersteuner, verpleegkundig specialist, physician assistant?

Praktijkassistente
De praktijkassistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Ze zal daarbij meestal doorvragen naar de reden voor de afspraak. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. Iedereen moet persoonlijk bellen voor het opvragen van een uitslag. Dit omdat wij zorgvuldig dienen om te gaan met het medisch geheim en het privacybeleid. Een uitzondering hierop zijn kinderen jonger dan 16 jaar. Een ouder of voogd kan hier ook over bellen.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • herhaalrecepten
 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker/diabetescontrole
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • tapen van de enkels
 • Doppler/Vaatonderzoek
 • ECG
 • MMSE geheugentest
 • Holterfoon
 • verstrekken van informatiefolders
  Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Praktijkondersteuner
De praktijkondersteuners doen zelfstandig hun spreekuur, steeds onder supervisie van de huisarts. De specifieke medische kennis van de praktijkondersteuners is groot. Zij hebben veel ervaring opgebouwd in hun vakgebied.

Praktijkondersteuner GGZ
Verder werkt bij ons een praktijkondersteuners voor psychische problematiek. Wij hopen zo de psychische problemen, die anders bijvoorbeeld naar Jeugdzorg of Riagg zouden worden doorverwezen, zelf te kunnen oplossen. Wij verwachten dat dat beter zal zijn.

Verpleegkundig specialist 
In Nederland is de verpleegkundig specialist een relatief nieuwe beroepsgroep. Verpleegkundigen specialisten zijn oorspronkelijk HBO-opgeleide BIG-geregistreerde verpleegkundigen (Bachelor of Nursing) die tevens een tweejarige, en in sommige gevallen driejarige, NVAO-geaccrediteerde masterstudie, de Master Advanced Nursing Practice (M ANP) hebben voltooid.

Basisarts
Een basisarts is een begrip uit de gezondheidszorg. Na afronding van een studie geneeskunde en na het behalen van alle coschappen krijgt iemand zijn/haar bul en kan zich in het BIG-register laten registreren als basisarts. Een basisarts werkt in de patiëntenzorg meestal onder supervisie van een medisch specialist of huisarts.
Als basisarts ondersteun je de huisarts bij zijn of haar werkzaamheden. Je doet veel van je werk zelfstandig, bent vaak het eerste aanspreekpunt voor de patiënt over de behandeling en voert bijvoorbeeld zelf kleine ingrepen uit. Als het werk daar vanwege zijn complexiteit om vraagt, roep je de hulp in van de huisarts. Hiervoor maak je zelf de inschatting.
Onder het takenpakket van een basisarts vallen over het algemeen de volgende werkzaamheden:

 • Diagnosticeren
 • Lichamelijk onderzoek doen
 • Behandelplan bedenken
 • Medicijnen voorschrijven
 • Spreekuur houden
 • Patiënten en familie voorlichten
 • Medische gegevens registreren
 • Overleggen met de anderen die bij de zorg en behandeling van de patiënt betrokken zijn
 • Bijscholen en de laatste ontwikkelen bijhouden in je vakgebied

Physician Assistant
Naast de bekende gezichten in de huisartsenpraktijk is er ook een physician assistant aanwezig. Physician assistant (kortweg PA) is de naam van een relatief nieuw beroep en een nieuwe functie in de gezondheidszorg in Nederland. De PA werkt onder supervisie van de huisarts en biedt professionele medische zorg. De PA is geen arts, zij neemt zelfstandig bepaalde taken van de arts over.
Deze taken omvatten het onderzoeken, behandelen en begeleiden van patiënten met veelvoorkomende aandoeningen. De inzet in de huisartsenpraktijk van een physician assistant draagt bij aan taakverlichting van de huisarts en de kwaliteit en continuïteit van zorg.

Praktijkmanager
Tenslotte hebben we nog een organisatorische praktijkondersteuner, Joyce Olde Hanter, die een spilfunctie in onze organisatie vervult.

Contact

Huisartsenpraktijk Boermans
Lutterstraat 2A
7581 BV Losser
Telefoon (053) 538 15 03
info@praktijkboermans.nl

Alarmnummer praktijk
(053) 538 15 03 > kies 3

Nieuwsmail

Vul uw naam en e-mailadres in, om onze nieuwsmail te ontvangen.

Openingstijden

maandag
08.00-17.00 uur
dinsdag
08.00-17.00 uur
woensdag
08.00-17.00 uur
donderdag
08.00-17.00 uur
vrijdag
08.00-17.00 uur